Dramaturgin i ett datorspel

Dramaturgi är konsten att kunna fängsla publiken genom att berätta sin historia på ett visst sätt. Redan det antika grekiska dramat följde en dramaturgisk modell för hur ett drama byggs upp. Detta kallas den klassiska dramaturgiska modellen och den är än idag en stor del av västerländsk film och teater. Även romaner, datorspel och serietidningar följer denna modell som även kallas den dramaturgiska kurvan. Den dramaturgiska kurvan i datorspel har länge jämförts med den som förekommer i till exempel film. Nu finns det dock en egen beteckning för datorspelens dramaturgi, ludologi. Det dramatrugiska perspektivet är inte samma som den klassiska dramaturgiska modellen. Texten nedan går närmare in på på de olika begreppen.

Ludologi och hjälteresan

twilightpictureEn dramaturgisk modell som myter från hela världen har använt sig av är ”hjälteresan” som sammanställdes av den amerikanska professorn Joseph Campbell. Den mest kända filmen som har utgått från hjälteresan är Star Wars. Huvudpersonen, som i denna modell är hjälten, utmanas till ett äventyr. Sedan reser hjälten till en främmande verklighet och utstår en rad olika prövningar. Om prövningarna klaras får hjälten återvända till vardagen med en gåva – abstrakt eller konkret. Detta är en ganska vanlig dramaturgi i TV- och datorspel. Huvudkaraktären Link gör till exempel denna hjälteresa i TV-spelet The Legend of Zelda. Vill du se hur hjälteresan används i spel? Sök på allaannonser och se om du hittar The Legend of Zelda eller andra klassiska spel. Skillnaden mellan film, böcker och spel är att du interagerar med ett spel och därför kan du, till viss mån, skapa handlingen själv. Då detta inte ryms i den klassiska dramaturgin har det blivit nödvändigt att mynta begreppet ludologi, som kommer från latinskans ludo = spel och grekiskans logia = lära.

Det dramaturgiska perspektivet

Det dramaturgiska perspektivet är ett begrepp som Erving Goffman myntade i boken Jaget och Maskerna år 1959. Goffman var sociolog och lånade begrepp från teatervärlden. Enligt honom är själva livet en teaterföreställning, eller en teaterscen. Vi tar på oss olika roller när vi framträder på scenen och när vi är bakom i kulisserna. Så om du till exempel cyklar till särskolan i Kalmar
då är du innan du lämnar hemmet bakom kulisserna och när du cyklar framträder du på den sociala scenen. Goffman myntade även begreppet intrycksstyrning. När man är tillsammans med andra människor försöker man alltid visa en bestämd bild av sig själv, det vill säga styra det intryck som andra får av en. Det dramaturgiska perspektivet kan inte användas till att fullt förstå dramaturgin i datorspel. Inte heller den klassiska dramaturgin passar helt, utan det krävs en anpassad studie för denna moderna berättarform. Genom ludologi får vi tillgång till termer och begrepp som är unika för spelvärlden.

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

PLAYRAY.SE